TOYP

TOYP ROMÂNIA

JCI TOYP este un proiect internațional ce are ca scop recunoașterea tinerilor (18-40 de ani) care excelează în domeniile lor de activitate și creează
schimbări pozitive în comunitate.

Prin identificarea și promovarea lor, JCI amplifică importanța liderilor responsabili social. Poveștile lor de succes, ce implică determinare, cercetare și ingeniozitate, servesc drept modele tinerilor, ajută dezvoltarea societății și ne inspiră pe toți să devenim lideri mai buni.

Eveniment deja cu tradiție, TOYP este un proiect cu conotații internaționale care scanează mediul socio-economic unde tinerii activează, aducându-i în prim-plan pe aceia care au reușit să se remarce în mod deosebit, să producă o schimbare pozitivă în societate … să fie cu adevărat OUSTANDING.

Din 2016, JCI România a început să prezinte tinerei generații poveștile de succes ale unor tineri minunați, premiind anual 10 finaliști. În anul 2018, ceremonia a avut loc într-un stabiliment impozant și de mare importanță pentru istoria țării noastre, precum clădirea Băncii Naționale a României din București. Peste 150 de invitați au trăit anual emoția premierii unor povești de succes pe care JCI România a dorit să le facă cunoscute.